มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
You are here: ภารกิจและกิจกรรม
วิทยาเขต โรงเรียน หลักสูตร ชนิดกีฬา นักศึกษา นักเรียน บุคลากร
17 13 32 24 11520 4126 975


การประชุมจัดทำระเบียบการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 "ตรังเกมส์"

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายวิษณุ ไล่ชะพิษ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมจัดทำระเบียบการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 "ตรังเกมส์"

อ่านเพิ่มเติม...
 

การประชุมฝ่ายพิธีการและดูแลบัณฑิต ในการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำปีการศึกษา 2565

วันพุธที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตร์ชัย แสงสุขีลักษณ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ให้เป็นประธานการประชุมฝ่ายพิธีการและดูแลบัณฑิต ในการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำปีการศึกษา 2565

อ่านเพิ่มเติม...
 

การประชุมเตรียมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565

วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. นางระวีพรรณ แก้วเพียงเพ็ญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565

อ่านเพิ่มเติม...
 

หน้า 1 จาก 237

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันขับเคลื่อน กองนโยบายและแผน ให้เป็นองค์

News image

ประกาศ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันขับเคลื่อน กองนโยบายและแผน ให้เป็นองค์กรคุณธ... อ่านต่อ ..

ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันขับเคลื่อน กองส่งเสริมวิชาการ ให้เป็นอ

News image

ประกาศ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันขับเคลื่อน กองส่งเสริมวิชาการ ให้เป็นองค์กรค... อ่านต่อ ..

กำหนดการฝึกซ้อม และพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2565

News image

กำหนดการฝึกซ้อม และพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565   ดาวน์โหลด  ก... อ่านต่อ ..

ประกาศ แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ

News image

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพ... อ่านต่อ ..

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาเอกชน

News image

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาเอกชน   ดาวน์โหลด  ป... อ่านต่อ ..

ประกาศ การขึ้นบัญชีข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษา ตำแหน่งครู

News image

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ก และภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ... อ่านต่อ ..

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

News image

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ค... อ่านต่อ ..

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ

News image

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift ... อ่านต่อ ..

ประกาศ เรื่อง กำหนดการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2564

News image

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลั... อ่านต่อ ..

ประกาศ เรื่อง การจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีการขายทอดตลาด

News image

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง การจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีการขายทอดตลาด   ดาวน์โหลด การจำหน่ายพัสด... อ่านต่อ ..

ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี ตำแหน่งอาจารย์

News image

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราช... อ่านต่อ ..

รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ

News image

รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2559 - 2563   คลิกที่นี้ รายงานความก้าวหน้... อ่านต่อ ..

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง มาตรการให้ หรือรับข

News image

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง มาตรการให้ หรือรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) ในกา... อ่านต่อ ..

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง การริบหลักประกันสัญ

News image

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง การริบหลักประกันสัญญา ดาวน์โหลด ประกาศแจ้งริบหลักประกันสัญญา อ่านต่อ ..

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง ประกาศรับนักเรียนเข

News image

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง ประกาศรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนกีฬา สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห... อ่านต่อ ..

ประกาศ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง การจำหน่ายครุภัณฑ์แ

News image

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง การจำหน่ายครุภัณฑ์และวัสดุโดยวิธีขายทอดตลาด   ดาวน์โหลด : ประกาศ... อ่านต่อ ..

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้บริหารและ

News image

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้บริหารและบุคลกรดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563   ประกาศรายชื่อ... อ่านต่อ ..

แนวปฏิบัติในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดและสุขอนามัยการระบาดของโ

News image

แนวปฏิบัติในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดและสุขอนามัยการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-1... อ่านต่อ ..

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ-นโยบายกระดับมาตรฐานภาษาอังก

News image

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ นโยบายกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2564   ประก... อ่านต่อ ..

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ฉ4

News image

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดตเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19... อ่านต่อ ..

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราช

News image

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราช... อ่านต่อ ..

การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนกีฬา สังกัดมหาวิทยาลัย

News image

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนกีฬา สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งช... อ่านต่อ ..

มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (C

News image

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19... อ่านต่อ ..

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (รับสมัครงาน)

News image

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (รับสมัครงาน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาเอกชน ปร... อ่านต่อ ..

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ครั้งที่ 1-63

News image

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ค... อ่านต่อ ..

รายชื่อผู้มีเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถ

News image

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถน... อ่านต่อ ..

การประชุมสัมมนาวิชาการและแสดงนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี

News image

การประชุมสัมมนาวิชาการและแสดงนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี อ่านต่อ ..

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1

News image

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2563 ... อ่านต่อ ..

รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ในการสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคล

News image

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ในการสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางก... อ่านต่อ ..

ผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในมห

News image

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง ผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้มีสิทธิเข้าศึกษา ในมหาวิทย... อ่านต่อ ..

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษ

News image

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแห... อ่านต่อ ..

รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่

News image

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลาก... อ่านต่อ ..


ช่องทางการตอบแบบวัดความรู้

แบบสำรวจความคิดเห็น

ชอบเนื้อหาส่วนใดในเว็บไซต์ที่สุด
 

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สมาชิก : 503
Content : 1261
เว็บลิงก์ : 11
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 1262326

ข้อมูลการติดต่อ

. . . .

333 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองไม้แดง
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

ประชาสัมพันธ์
โทร : 038-054235
Fax : 038-054245
สารบรรณกลาง
โทร : 038-054222 Fax : 038-054223

ระบบรับเรื่องร้องเรียน