You are here: ภารกิจและกิจกรรม
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง ได้ส่งนักกีฬายิงธนูที่ผ่านการคัดเลือกได้เป็นตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬายิงธนูชิงชนะเลิศนานาชาติ ครั้งที่ 32 ( 2nd Asian Archery Grand Prix 2010 )
ระหว่างวันที่ 14 – 20 มีนาคม 2553
ณ สนามกีฬายิงธนูหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย
จำนวน 1 คน คือ นางสาวสุนารี สิทธิกูลนะ ประเภทคันธนูทดกำลัง
ผลการแข่งขัน
รองชนะเลิศ ประเภททีมหญิง รอบจัดอันดับ
รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ประเภททีมหญิง รอบแพ้คัดออก
อันดับที่ 10 ประเภทบุคคลหญิง รอบจัดอันดับ
อันดับที่ 14 ประเภทบุคคลหญิง รอบแพ้คัดออก