You are here: ภารกิจและกิจกรรม
เซปักตะกร้อหญิงโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ภายใต้การนำทัพของ นายเพิ่มพร บุพพวงษ์ ผู้อำนวยการฯ สร้างผลงานคว้าอีกหนึ่งเหรียญทองให้กับจังหวัดในการแข่งขันเซปักตะกร้อกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 26 “มะขามหวานเกมส์” ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ ในประเภทหญิงคู่ ซึ่งแชมป์เก่าจากสุพรรณเป็นเจ้าของเหรียญทองอยู่หลายสมัย การแข่งขันเป็นแบบพลิกกลับไปมา แต่สุดท้ายนักกีฬาเซปักฯหญิงจากลำปางอาศัยใจสู้ เอาชนะแชมป์เก่าไปได้ในที่สุด นักกีฬาที่ทำผลงานในครั้งนี้ได้แก่ นางสาวจุฑาทิพย์  บุดดี, นางสาวธารารัตน์  ชมสวรรค์ และนางสาววราภรณ์  ประจำการ ให้การสนับสนุนโดย นายสมโชค จันทร์ทอง ประธานฝ่ายเซปักตะกร้อจังหวัดลำปาง, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตจังหวัดลำปาง (เหมืองแม่เมาะ) และนายนฤทธิ์ วิโรจน์ศศิธร ผู้จัดการทีมฯ ฝึกสอนโดย นายสมบูรณ์ ปัญญายืน, นายวิทยา ดวงตา, นายณัฐวุฒิ เจนพรหมราช และนายยอด วิวุฒิ