You are here: ภารกิจและกิจกรรม


ประกาศสถาบันการพลศึกษา

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทำชุดอบอุ่นร่างกาย (warm suit) สำหรับเจ้าหน้าที่และนักกีฬา

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 รอบมหกรรม จำนวน 1 งาน

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด icon ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างทำชุดอบอุ่นร่างกาย (warm suit)