You are here: ภารกิจและกิจกรรม


 


ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ข ความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง

ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งอาจารย์

สังกัดสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 1/2562

--------QR code ลงทะเบียนสมัครสอบภาค ค----------