ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ข การแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
You are here: ภารกิจและกิจกรรม
วิทยาเขต โรงเรียน หลักสูตร ชนิดกีฬา นักศึกษา นักเรียน บุคลากร
17 13 32 24 12947 4126 975


 


ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ข ความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง

ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งอาจารย์

สังกัดสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 1/2562

--------QR code ลงทะเบียนสมัครสอบภาค ค----------