งานประชุมเตรียมการรับเสด็จเนื่องในงานพระราชทานปริญญาบัตร
You are here: ภารกิจและกิจกรรม
0

คณะ

0

สาขา

0

วิทยาเขต

0

โรงเรียนกีฬางานประชุมเตรียมการรับเสด็จเนื่องในงานพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น.

ประชุมเตรียมการรับเสด็จเนื่องในงานพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการพลศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2560 (มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ) ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อาคาร 6 อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี