งานแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
You are here: ภารกิจและกิจกรรม
0

คณะ

0

สาขา

0

วิทยาเขต

0

โรงเรียนกีฬางานแถลงข่าวการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาและการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. มีการจัดงานแถลงข่าว การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 “ขอนแก่นเกมส์” ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 8 สิงหาคม 2562 ณ จังหวัดขอนแก่น ก่อนเปิดงานแถลงข่าวได้มีการแสดงพื้นเมืองของจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดเชียงใหม่ แสดงโดยเด็กนักเรียนและนักศึกษาของโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นและมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเชียงใหม่ ต่อจากการแสดงเป็นพิธีเปิดงานแถลงข่าวโดยมี นายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เป็นผู้กล่าวเปิดการแถลงข่าว และผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดขอนแก่น และผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมแถลงข่าวด้วย ต่อมาแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 “พลศึกษาเกมส์” ระหว่างวันที่ 3-12 กันยายน 2562 ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ร่วมการแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องกษัตริย์ศึก 1 ชั้น 4 โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร