You are here: ข่าวและกิจกรรม


ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (รับสมัครงาน)

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาเอกชน จำนวน 9 อัตรา

 


ดาวน์โหลด icon รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาเอกชนจำนวน 9 อัตรา