พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 “ขอนแก่นเกมส์”
You are here: ภารกิจและกิจกรรม
0

คณะ

0

สาขา

0

วิทยาเขต

0

โรงเรียนกีฬาเปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่อลังการ “ขอนแก่นเกมส์” การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 “ขอนแก่นเกมส์” ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 8 สิงหาคม 2562 ณ จังหวัดขอนแก่น

โดยในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากรองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดร.ปัญญา หาญลํายวง เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน พร้อมด้วย ดร.ปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน โดยมีโรงเรียนกีฬาจากสังกัดต่างๆ อาทิ สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัดเทศบาล สังกัดกรุงเทพมหานคร สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และโรงเรียนกีฬาในกลุ่มประเทศอาเซียน ได้แก่ มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และบรูไน รวมจำนวน 49 โรงเรียนกีฬาที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 9,000 คน ภายใต้คำขวัญที่ว่า “Friendship Beyond Frontier มิตรภาพไร้พรมแดน” สำหรับสัตว์นำโชคของการแข่งขันครั้งนี้ คือ น้องแคน กับ พี่คูน (ไดโนเสาร์)