กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา‘พระพันปีหลวง’ประจำปีพุทธศักราช 2562
You are here: ภารกิจและกิจกรรม
0

คณะ

0

สาขา

0

วิทยาเขต

0

โรงเรียนกีฬาร่วมร้องเพลงสดุดีและลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562

วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา‘พระพันปีหลวง’ ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยมีนายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารส่วนกลาง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมร้องเพลงสดุดีพระแม่ไทย’ควบคู่กับบทเพลง "แม่แห่งแผ่นดิน"เพื่อแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562