เดิน-วิ่งพิชิตชัย ส่งใจไทยไปโอลิมปิก-พาราลิมปิก 2020
You are here: ภารกิจและกิจกรรม
0

คณะ

0

สาขา

0

วิทยาเขต

0

โรงเรียนกีฬาเดิน-วิ่งพิชิตชัย ส่งใจไทยไปโอลิมปิก-พาราลิมปิก 2020"

เสร็จสิ้นสำหรับการจัดเดิน-วิ่ง พิชิตชัยส่งใจไปโอลิมปิก 2020 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งกำลังใจให้กับกองทัพนักกีฬาไทย เข้าร่วมการแข่งกีฬาโอลิมปิกเกมส์ 2020 ที่ประเทศญี่ปุ่น และเป็นการประชาสัมพันธ์สถาบันการพลศึกษาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ตลอดจนเป้นการส่งเสริมสุขภาพของเยาวชนและประชาชน ด้วยการออกกำลังกายโดยใช้กิจกรรมการเดิน-วิ่ง เป็นตัวกระตุ้นและตื่นตัวในการออกกำลังกายซึ่งถือเป็นภารกิจทีร่สำคัญของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติที่จะต้องดำเนินการเพื่อตอบสนองต่อแผนพัฒนากีฬาของชาติ