พิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 “พลศึกษาเกมส์ ”
You are here: ภารกิจและกิจกรรม
0

คณะ

0

สาขา

0

วิทยาเขต

0

โรงเรียนกีฬาพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 “พลศึกษาเกมส์ ”

วันที่ 3 กันยายน 2562 พิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 “พลศึกษาเกมส์” โดยเจ้าภาพในการจัดงานในครั้งนี้ คือ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการเปิดพิธีในครั้งนี้ ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่