ประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไขปัญหาในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและกีฬา ในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
You are here: ภารกิจและกิจกรรม
0

คณะ

0

สาขา

0

วิทยาเขต

0

โรงเรียนกีฬาประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และร่วมกันเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาในอุตสาหกรรมการท่อง

เที่ยวและอุตสาหกรรมกีฬาของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชนในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในการประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และร่วมกันเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมกีฬาของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชนในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน่วยที่เข้าร่วมการเสนอปัญหา และอุปสรรค ได้แก่ 1.สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 2.กรมพลศึกษา 3.กรมการท่องเที่ยว 4.มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 5.กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว 6.การกีฬาแห่งประเทศไทย 7.การท่องเที่ยวแห่ประเทศไทย 8.องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(องค์การมหาชน) ณ ห้อง Prince Ballroom 1 ชั้น 11 อาคาร 1 โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร