You are here: ข่าวและกิจกรรม


พิธีปิดการแข่งขันกีฬาปัญจกีฬาชิงแชมป์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

วันที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 16.00 น. พิธีปิดการแข่งขันกีฬาปัญจกีฬาชิงแชมป์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติจาก นายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาปัญจกีฬา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2562 ในครั้งนี้ ณ อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี