พิธีปิดการแข่งขันกีฬาปัญจกีฬาชิงแชมป์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
You are here: ภารกิจและกิจกรรม
0

คณะ

0

สาขา

0

วิทยาเขต

0

โรงเรียนกีฬาพิธีปิดการแข่งขันกีฬาปัญจกีฬาชิงแชมป์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

วันที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 16.00 น. พิธีปิดการแข่งขันกีฬาปัญจกีฬาชิงแชมป์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติจาก นายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาปัญจกีฬา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2562 ในครั้งนี้ ณ อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี