การประชุมราชการผู้บริหารมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2562
You are here: ภารกิจและกิจกรรม
0

คณะ

0

สาขา

0

วิทยาเขต

0

โรงเรียนกีฬาการประชุมราชการผู้บริหารมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2562

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. มีการประชุมราชการผู้บริหารมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2562 โดยมี นายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมพลบดี 1 ชั้น 2   อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ