You are here: ข่าวและกิจกรรม


การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 "The sun games"

นายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ได้เข้าร่วมชมและให้กำลังใจกับทัพนักกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 "The sun games" ระหว่างวันที่ 10-19 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต ตรวจสอบผลการแข่งขันได้ที่ : https://sungames.rsu.ac.th/reporter/