ลดค่าลงทะเบียนเรียนปีการศึกษา 2563
You are here: ภารกิจและกิจกรรม
0

คณะ

0

สาขา

0

วิทยาเขต

0

โรงเรียนกีฬา


มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติได้ลดค่าลงทะเบียนเรียนปีการศึกษา 2563 ในอัตราร้อยละ 30 ทุกหลักสูตรเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายแก่นักศึกษาของ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ