มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ของโรงเรียนกีฬา สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปีการศึกษา 2563
You are here: ภารกิจและกิจกรรม
0

คณะ

0

สาขา

0

วิทยาเขต

0

โรงเรียนกีฬามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ของโรงเรียนกีฬา

สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติปีการศึกษา 2563

 

ดาวน์โหลดเอกสาร : มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ของโรงเรียนกีฬา สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติปีการศึกษา 2563