คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้และร่วมลงนามถวายพระพร ให้พระองค์ทรงหายจากอาการประชวร
You are here: ภารกิจและกิจกรรม
0

คณะ

0

สาขา

0

วิทยาเขต

0

โรงเรียนกีฬาวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 11.00 น. ณ อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์  โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ โดยนายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ นำคณะผู้บริหารทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้และร่วมลงนามถวายพระพร ให้พระองค์ทรงหายจากอาการประชวร และทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรงโดยเร็ววัน ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้