พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
You are here: ภารกิจและกิจกรรม
0

คณะ

0

สาขา

0

วิทยาเขต

0

โรงเรียนกีฬาพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 เวลา 07.00 น. มหาวิทยาลัยกากีฬาแห่งชาติ จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (13 ตุลาคม 2563) เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิให้ โดยในโอกาสนี้ นายปริวัฒน์ วรรณกลางอธิการบดีมหาวิยาลัย การกีฬาแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ร่วมประกอบพิธีสงฆ์และร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล โดยคณะสงฆ์จากวัดเขาบางทราย จำนวน 10 รูป