การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
You are here: ภารกิจและกิจกรรม
0

คณะ

0

สาขา

0

วิทยาเขต

0

โรงเรียนกีฬาการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

เมื่อวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 07.09 น. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 โดยจัดให้มีกิจกรรม 3 กิจกรรม ดังนี้

1. พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล

2. พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม

ณ ลานโถง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ และ

3. กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

ณ. บริเวณสำนักงานอธิการบดี 1-2 และบริเวณอาคารที่พัก ตึก A-D

เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยในโอกาสนี้ นายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดี

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ร่วมประกอบพิธี