You are here: ภารกิจและกิจกรรม


ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (รับสมัครงาน)

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาเอกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

ดาวน์โหลด : ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (รับสมัครงาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564