You are here: ภารกิจและกิจกรรม


ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 อัตรา

 

ดาวน์โหลด iconประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาเอกชน 3 อัตรา