You are here: ภารกิจและกิจกรรม


ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 4 อัตรา

 

ดาวน์โหลด iconประกาศรับสมัครเลือกสรรพนักงานจ้างเหมาเอกชน 4 อัตรา