You are here: Home

ภารกิจและกิจกรรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬาฟันดาบ Level C (Instructor) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 – 1 ธันวาคม 2566

อ่านเพิ่มเติม...
 

วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตร์ชัย แสงสุขีลักษณ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรรผู้ตัดสินสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยและการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ตัดสินสมาคมกีฬาวอลเล่ย์บอลแห่งประเทศไทย(ชายหาด)

อ่านเพิ่มเติม...
 

วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายวิษณุ ไล่ชะพิษ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตร์ชัย แสงสุขีลักษณ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรการเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อด้วยการฝึกยกน้ำหนัก สำหรับนักกีฬา รุ่นที่ 1

อ่านเพิ่มเติม...
   

วันที่7 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตร์ชัย แสงสุขีลักษณ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬาบาสเกตบอล ระดับ 1 (C-License) รุ่นที่ 1

อ่านเพิ่มเติม...
 

วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นายวิษณุ ไล่ชะพิษ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการประยุกต์หลักวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อวางแผนการฝึกซ้อมและออกแบบโปรแกรมการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายสำหรับนักกีฬา รุ่นที่ 1

อ่านเพิ่มเติม...
   

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 1 จาก 3