ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันขับเคลื่อน กองนโยบายและแผน ให้เป็นองค์กรคุณธรรม
You are here: ภารกิจและกิจกรรม
0

คณะ

0

สาขา

0

วิทยาเขต

0

โรงเรียนกีฬาประกาศ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันขับเคลื่อน กองนโยบายและแผน ให้เป็นองค์กรคุณธรรม

 

ดาวน์โหลด icon 1.ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันขับเคลื่อนฯ.PDF

ดาวน์โหลด icon 2.คณะกรรมการจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ

ดาวน์โหลด icon 3.แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ กองส่งเสริมวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗