0

วิทยาเขต

13

โรงเรียนกีฬา

0

หลักสูตร

0

ชนิดกีฬา

0

นักศึกษาปัจจุบัน

0

นักเรียนปัจจุบัน

0

บุคลากร

You are here: ภารกิจและกิจกรรม


โครงการพัฒนาหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬาโรลเลอร์สกี Level 1

วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายบรรณากิจบรรจง ทองจำปา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬาโรลเลอร์สกี Level 1

อ่านเพิ่มเติม...
 

การประชุมตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่

วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายวิษณุ ไล่ชะพิษ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่

อ่านเพิ่มเติม...
 

การตรวจเยี่ยมศูนย์กีฬาและกิจกรรมทางทะเล มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่

วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายวิษณุ ไล่ชะพิษ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เป็นประธานการตรวจเยี่ยมศูนย์กีฬาและกิจกรรมทางทะเล มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ ณ เกาะลันตา ตำบลเกาะลันตาน้อย อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

อ่านเพิ่มเติม...
 

หน้า 1 จาก 196

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาเอกชน

News image

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาเอกชน   ดาวน์โหลด  ป... อ่านต่อ ..

ประกาศ การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจ

News image

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ก และภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ... อ่านต่อ ..

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

News image

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ค... อ่านต่อ ..

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ

News image

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift ... อ่านต่อ ..

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดการจัดงานพิธีพ

News image

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลั... อ่านต่อ ..

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง การจำหน่ายพัสดุ โดย

News image

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง การจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีการขายทอดตลาด   ดาวน์โหลด การจำหน่ายพัสด... อ่านต่อ ..

รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ

News image

รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2559 - 2563   คลิกที่นี้ รายงานความก้าวหน้... อ่านต่อ ..

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง มาตรการให้ หรือรับข

News image

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง มาตรการให้ หรือรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) ในกา... อ่านต่อ ..

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง การริบหลักประกันสัญ

News image

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง การริบหลักประกันสัญญา ดาวน์โหลด ประกาศแจ้งริบหลักประกันสัญญา อ่านต่อ ..

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง ประกาศรับนักเรียนเข

News image

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง ประกาศรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนกีฬา สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห... อ่านต่อ ..

ประกาศ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง การจำหน่ายครุภัณฑ์แ

News image

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง การจำหน่ายครุภัณฑ์และวัสดุโดยวิธีขายทอดตลาด   ดาวน์โหลด : ประกาศ... อ่านต่อ ..

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้บริหารและ

News image

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้บริหารและบุคลกรดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563   ประกาศรายชื่อ... อ่านต่อ ..

แนวปฏิบัติในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดและสุขอนามัยการระบาดของโ

News image

แนวปฏิบัติในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดและสุขอนามัยการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-1... อ่านต่อ ..

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ-นโยบายกระดับมาตรฐานภาษาอังก

News image

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ นโยบายกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2564   ประก... อ่านต่อ ..

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ฉ4

News image

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดตเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19... อ่านต่อ ..

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราช

News image

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราช... อ่านต่อ ..

การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนกีฬา สังกัดมหาวิทยาลัย

News image

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนกีฬา สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งช... อ่านต่อ ..

มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (C

News image

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19... อ่านต่อ ..

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (รับสมัครงาน)

News image

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (รับสมัครงาน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาเอกชน ปร... อ่านต่อ ..

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ครั้งที่ 1-63

News image

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ค... อ่านต่อ ..

รายชื่อผู้มีเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถ

News image

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถน... อ่านต่อ ..

การประชุมสัมมนาวิชาการและแสดงนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี

News image

การประชุมสัมมนาวิชาการและแสดงนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี อ่านต่อ ..

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1

News image

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2563 ... อ่านต่อ ..

รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ในการสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคล

News image

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ในการสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางก... อ่านต่อ ..

ผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในมห

News image

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง ผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้มีสิทธิเข้าศึกษา ในมหาวิทย... อ่านต่อ ..

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษ

News image

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแห... อ่านต่อ ..

รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่

News image

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลาก... อ่านต่อ ..

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาต เรื่องการจำหน่ายครุภัณฑ์และว

News image

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง การจำหน่ายครุภัณฑ์และวัสดุโดยวิธีการขายทอดตลาด   ดาวน์โหลด : การจ... อ่านต่อ ..

ประกาศรับสมัครนักเรียน โรงเรียนกีฬา ประจำปีการศึกษา 2563

News image

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนกีฬาสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชา... อ่านต่อ ..

การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งอาจารย์

News image

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแ... อ่านต่อ ..

รายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ค. ความสามารถภาษาอังกฤษ

News image

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ รายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ค. ความสามารถภาษาอังกฤษ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแล... อ่านต่อ ..

รายชื่อผู้ลงทะเบียนสมัครสอบ ภาค ค. ความสามารถภาษาอังกฤษ

News image

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ รายชื่อผู้ลงทะเบียนสมัครสอบ ภาค ค. ความสามารถภาษาอังกฤษ ในการสอบแข่งขันเพ... อ่านต่อ ..


ช่องทางการตอบแบบวัดความรู้

แบบสำรวจความคิดเห็น

ชอบเนื้อหาส่วนใดในเว็บไซต์ที่สุด
 

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สมาชิก : 495
Content : 1134
เว็บลิงก์ : 11
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 1134504

ข้อมูลการติดต่อ

. . . .

333 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองไม้แดง
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

ประชาสัมพันธ์
โทร : 038-054235
Fax : 038-054245
สารบรรณกลาง
โทร : 038-054222 Fax : 038-054223

ระบบรับเรื่องร้องเรียน