You are here: ข่าวและกิจกรรม


ประกาศสถาบันการพลศึกษา

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาเอกชน (5 อัตรา)

ดาวน์โหลด icon รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาจำนวน 5 อัตรา