You are here: ภารกิจและกิจกรรม


ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564

ดาวน์โหลด :

iconประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ-ตำแหน่งอาจารย์-1-64

iconหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันฯ-ตำแหน่งอาจารย์-1-64