You are here: ภารกิจและกิจกรรม


ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564

ดาวน์โหลด :

icon ประกาศ การเตรียมความพร้อมการเข้าสอบภาคความรู้ ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ก) ตำแหน่งอาจารย์-1-64

icon ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ-ตำแหน่งอาจารย์-1-64

iconหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันฯ-ตำแหน่งอาจารย์-1-64

iconประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ-ภาค-ก-ตำแหน่งอาจารย์-ครั้งที่-1-2564

iconแก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบฯ-ตำแหน่งอาจารย์-ครั้งที่-1-2564

icon ประกาศรายชื่อผู้สิทธิสอบ-ภาค-ก-ตำแหน่งอาจารย์-1-2564-เพิ่มเติม