You are here: Home

สำนักกีฬา

การกีฬาแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมจัดทำระเบียบการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 "ตรังเกมส์"

อ่านเพิ่มเติม...
 

การคัดเลือกนักกีฬาแฮนด์บอล ทีมหญิง ในสังกัดมหาวิทยาลัย การกีฬาแห่งชาติ เพื่อส่งเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอลแห่งสิงคโปร์ ครั้งที่ 9 (9th Singapore Handball Open Tournament 2023)

อ่านเพิ่มเติม...
 

การประชุมพิจารณาวิทยาเขตที่รับผิดชอบในการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ "พลศึกษาเกมส์" ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

อ่านเพิ่มเติม...
   

วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ มอบหมายให้ ผศ.ดร.ฉัตร์ชัย แสงสุขีลักษณ์ รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกนักกีฬา ผู้ฝึกสอนกีฬา และผู้ตัดสินกีฬา เพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566

อ่านเพิ่มเติม...
 

วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 นายวิษณุ ไล่ชะพิษ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม...
   

หน้า 1 จาก 2