You are here: Home

สำนักกีฬา

วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2566 นายวิษณุ ไล่ชะพิษ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พร้อมคณะ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 รอบคัดเลือก เขตภาคกลาง "กาญจน์เกมส์"

อ่านเพิ่มเติม...
 

วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2566 นายวิษณุ ไล่ชะพิษ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ร่วมประชุมการมอบนโยบายการพัฒนากีฬาที่สอดคล้องกับบริบทกลุ่มมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำภาคเหนือ

อ่านเพิ่มเติม...
 

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2566 นายวิษณุ ไล่ชะพิษ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เข้าเยี่ยมชมสถานที่จัดตั้งศูนย์ฝึกกีฬาบนพื้นที่สูง ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม...
   

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2566 นายวิษณุ ไล่ชะพิษ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เดินทางตรวจเยี่ยมดูการฝึกซ้อมกีฬาแฮนด์บอลทีมโรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม...
 

วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายวิษณุ ไล่ชะพิษ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมการเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 รอบคัดเลือกเขตภาคกลาง ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Vedio Conference)

อ่านเพิ่มเติม...
   

หน้า 2 จาก 2