กฎบัตรการตรวจสอบภายใน กองตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ... อ่านต่อ ..

คู่มือปฏิบัติการการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ อ่านต่อ ..

รายงานผลตามแผนการบริหารความเสี่ยง มกช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 อ่านต่อ ..

แผนการบริหารความเสี่ยง มกช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 อ่านต่อ ..

You are here: Home

กองตรวจสอบภายใน

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน กองตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

อ่านเพิ่มเติม...
 

คู่มือปฏิบัติการการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

อ่านเพิ่มเติม...
 

รายงานผลตามแผนการบริหารความเสี่ยง มกช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

อ่านเพิ่มเติม...
   

แผนการบริหารความเสี่ยง มกช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

อ่านเพิ่มเติม...
 

ปฏิทินการปฏิบัติการควบคุมภายใน งปม.2563

อ่านเพิ่มเติม...
   

หน้า 1 จาก 2