ประกาศประกวดราคา-1
You are here: ภารกิจและกิจกรรม
0

คณะ

0

สาขา

0

วิทยาเขต

0

โรงเรียนกีฬาประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

เรื่อง ประกาศประกวดราคา


เรื่อง วัน/เดือน/ปี ดาวน์โหลด
ประกาศ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 8/มี.ค./2564 ดาวน์โหลด
ประกาศ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อกีฬามวยไทย 9 ขั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1/มี.ค./2564 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย พร้อมระบบปฏิบัติการ สำนักงานอธิการบดี ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 18/ม.ค./2564 ดาวน์โหลด
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-เช่าสถานที่ 64 26/ธ.ค./2563 ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย พร้อมระบบปฏิบัติการ สำนักงานอธิการบดี ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/ธ.ค./2563 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างดูแลรักษาและซ่อมบำรุงระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 25/ก.ย./2563 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม 25/ก.ย./2563 ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคา การจ้างเหมาดูแลรักษาและซ่อมบำรุงระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จำนวน 1 งาน 25/ก.ย./2563 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จำนวน 1 งาน 17/ก.ย./2563 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 งาน 17/ก.ย./2563 ดาวน์โหลด
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา การจ้างเหมาดูแลรักษาและซ่อมบำรุงระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 16/ก.ย./2563 ดาวน์โหลด
ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจ้างเหมาดูแลรักษาและซ่อมบำรุงระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 16/ก.ย./2563 ดาวน์โหลด
ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การเช่าบริการสื่อโทรคมนาคมของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 16/ก.ย./2563 ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 9/ก.ย./2563 ดาวน์โหลด
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 31/ส.ค./2563 ดาวน์โหลด
ราคากลาง การจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 งาน 31/ส.ค./2563 ดาวน์โหลด
ราคากลาง การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จำนวน 1 งาน 31/ส.ค./2563 ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคา จ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานอธิการบดี จำนวน 1งาน 31/ส.ค./2563 ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคา การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จำนวน 1 งาน 31/ส.ค./2563 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงตราสัญลักษณ์และป้ายชื่อมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 13/ส.ค./2563 ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงตราสัญลักษณ์และป้ายชื่อมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 2
30/ก.ค./2563 ดาวน์โหลด
ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจ้างก่อสร้่างปรับปรุงตราสัญลักษณ์และป้ายชื่อมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 29/ก.ค./2563 ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงตราสัญลักษณ์และป้ายชื่อมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 20/ก.ค./2563 ดาวน์โหลด
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา จ้างปรับปรุงตราสัญลักษณ์และป้ายชื่อมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 14/ก.ค./2563 ดาวน์โหลด
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ปรับปรุงตราสัญลักษณ์และป้ายชื่อมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 10/มิ.ย./2563 ดาวน์โหลด

หน้า 1 2 3 4 5 6 7

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ : ( 2562 ) , ( 2563, ( 2564 )