You are here: ข่าวและกิจกรรมประกาศสถาบันการพลศึกษา
เรื่อง ประกาศประกวดราคา


เรื่อง วัน/เดือน/ปี ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบ

22/ส.ค./2562

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-โรงจอดรถ

22/ส.ค./2562

ดาวน์โหลด

ประกาศประกวดราคา-โรงจอดรถ

2/ส.ค./2562

ดาวน์โหลด

ราคากลาง-จ้างออกแบบ

26/ก.ค./2562

ดาวน์โหลด

ราคากลาง-โรงจอดรถ

23/ก.ค./2562

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำเหรียญรางวันพร้อมสายคล้องคอฯ

24/มิ.ย./2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำสคอต (ของที่ระลึกนักกีฬา)

21/มิ.ย./2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำกฎหมายสำรอง

7/มิ.ย./2562

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

6/มิ.ย./2562

ประกวดราคาจ้างทำเหรียญรางวันพร้อมสายคล้องคอฯ

6/มิ.ย./2562

ดาวน์โหลด

ประกวดราคาจ้างทำสคอต(ของที่ระลึกนักกีฬา) ฯ

6/มิ.ย./2562

ดาวน์โหลด

จ้างทำเหรียญรางวัลพร้อมสายคล้องคอฯ

4/มิ.ย./2562

ดาวน์โหลด

จ้างทำสคอต (ของที่ระลึกนักกีฬา) ฯ

4/มิ.ย./2562

ดาวน์โหลด

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

24/พ.ค./2562

ดาวน์โหลด

การจัดจ้างทำกฎหมายลำดับรอง

22/พ.ค./2562

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดจ้างงานประชุมวิชาการนานาชาติ สพล.ครั้งที่9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2/พ.ค./2562

ดาวน์โหลด

ประกวดราคาจัดจ้างงานประชุมวิชาการนานาชาติ สพล.ครั้งที่9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

4/เม.ษ./2562

ดาวน์โหลด

หน้า 1 2 3 4 5