ประกาศประกวดราคา-2
You are here: ภารกิจและกิจกรรม
0

คณะ

0

สาขา

0

วิทยาเขต

0

โรงเรียนกีฬาประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

เรื่อง ประกาศประกวดราคา


เรื่อง วัน/เดือน/ปี ดาวน์โหลด
ยกเลิกประกาศจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 10 23/เม.ย./2563 ดาวน์โหลด
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 23/เม.ย./2563 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานอธิการบดี ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/เม.ย./2563 ดาวน์โหลด
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสวนสุขภาพ สำนักงานอธิการบดี ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/เม.ย./2563 ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานอธิการบดี ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7/เม.ย./2563 ดาวน์โหลด
ราคากลาง ปรับปรุงอาคารสำนักงานอธิการบดี ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 7/เม.ย./2563 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1/เม.ย./2563 ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสวนสุขภาพ ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี (ครั้งที่ 2)

31/มี.ค./2563

ดาวน์โหลด
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 31/มี.ค./2563 ดาวน์โหลด
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างปรับปรุงสวนสุขภาพ ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 30/มี.ค./2563 ดาวน์โหลด
ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจ้างปรับปรุงสวนสุขภาพ ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 3/มี.ค./2563 ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสวนสุขภาพ ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 3/มี.ค./2563 ดาวน์โหลด

ประกาศประกวดราคาจ้างจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

19/ก.พ./2563

ดาวน์โหลด

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

12/ก.พ./2563

ดาวน์โหลด

ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจ้างจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 10

11/ก.พ./2563

ดาวน์โหลด

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )

16/ม.ค./2563

ดาวน์โหลด

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง การจ้างปรับปรุงสวนสุขภาพ และปรับปรุงอาคารสำนักงานอธิการบดี

10/ม.ค./2563

ดาวน์โหลด

ประกาศประกวดราคาจ้างจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )

24/ธ.ค./2562

ดาวน์โหลด

ราคากลาง ( ราคาอ้างอิง ) การจ้างจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 10

24/ธ.ค./2562

ดาวน์โหลด

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

23/ธ.ค./2562

ดาวน์โหลด

หน้า 1 2 3 4 5 6 7