การประชุมสภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2562
You are here: ภารกิจและกิจกรรม
0

คณะ

0

สาขา

0

วิทยาเขต

0

โรงเรียนกีฬาการประชุมสภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2562

วันที่ 16 ตุลาคม 2562 มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2562 โดยมี นายปริวัฒน์ วรรณกลาง  อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 1 อาคารสระว่ายน้ำวิสุทธารมณ์ สนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร