You are here: ข่าวและกิจกรรม


การประชุมสภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2562

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2562 โดยมี นายปริวัฒน์ วรรณกลาง  อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 1 อาคารสระว่ายน้ำวิสุทธารมณ์ สนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพมหานครประชุมสภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2562