กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติปี พ.ศ. 2562
You are here: ภารกิจและกิจกรรม
0

คณะ

0

สาขา

0

วิทยาเขต

0

โรงเรียนกีฬากิจกรรมวันพ่อแห่งชาติปี พ.ศ. 2562

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 มีการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ โดยมี นายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี และมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ