พิธีทำบุญวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563
You are here: ภารกิจและกิจกรรม
0

คณะ

0

สาขา

0

วิทยาเขต

0

โรงเรียนกีฬาพิธีทำบุญวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จัดงานทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2563 โดยมี นายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เป็นประธาน ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ