การประชุมผู้บริหารเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3/2563
You are here: ภารกิจและกิจกรรม
0

คณะ

0

สาขา

0

วิทยาเขต

0

โรงเรียนกีฬา


เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 มีการประชุมผู้บริหารเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3/2563 โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธาน และคณะผู้บริหารในสังกัดเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพลบดี 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ