การประชุมผู้บริหารโรงเรียนกีฬา
You are here: ภารกิจและกิจกรรม
0

คณะ

0

สาขา

0

วิทยาเขต

0

โรงเรียนกีฬา


เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563  มีการประชุมผู้บริหารโรงเรียนกีฬา สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ โดยมี นายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ณ ห้องประชุมพลบดี 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ