การประชุมข้อตกลงร่วมระหว่างสมาคมปัญจกีฬา และม.การกีฬาแห่งชาติ
You are here: ภารกิจและกิจกรรม
0

คณะ

0

สาขา

0

วิทยาเขต

0

โรงเรียนกีฬา


เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 มีการประชุมข้อตกลงร่วมระหว่างสมาคมปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง จัดตั้งคณะทำงานเตรียมทีมปัญจกีฬาทีมชาติไทยมุ่งสู่มหกรรมกีฬาโอลิมปิก 2024 เพื่อสรรหานักกีฬาปัญจกีฬาและฝึกซ้อมนักกีฬาปัญจกีฬาทีมชาติไทย ณ ห้องประชุมพลบดี 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ