0

วิทยาเขต

13

โรงเรียนกีฬา

0

หลักสูตร

0

ชนิดกีฬา

0

นักศึกษาปัจจุบัน

0

นักเรียนปัจจุบัน

0

บุคลากร

You are here: ภารกิจและกิจกรรม


ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาาตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

เพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญงาน

 

ดาวน์โหลด : รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา