รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาาตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน เพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญงาน
You are here: ภารกิจและกิจกรรม
0

คณะ

0

สาขา

0

วิทยาเขต

0

โรงเรียนกีฬาประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาาตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

เพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญงาน

 

ดาวน์โหลด : รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา