ประกาศประกวดราคา-7
You are here: ภารกิจและกิจกรรม
0

คณะ

0

สาขา

0

วิทยาเขต

0

โรงเรียนกีฬาประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

เรื่อง ประกาศประกวดราคา


เรื่อง วัน/เดือน/ปี ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีคัดเลือก

17/ก.ค.2561

ดาวน์โหลด

ประกวดราคาจ้างทำมาสคอต (ของที่ระลึก) การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกิฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 ทุ่งสง นครศรีฯ เกมส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10/ก.ค./2561

ดาวน์โหลด

ทำมาสคอต (ของที่ระลึก) การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกิฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 ทุ่งสง นครศรีฯ เกมส์

10/ก.ค./2561

ดาวน์โหลด

ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ

09/ก.ค./2561

ดาวน์โหลด

จ้างทำมาสคอต (ของที่ระลึก) การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกิฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 ทุ่งสง นครศรีฯ เกมส์ จำนวน 1 รายการ

09/ก.ค./2561

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานด้านสถานที่ ด้านเทคนิคกีฬา และด้านพิธีการและการแสดง ในการจัดการแข่งขันกีฬามวยไทยชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

03/ก.ค./2561

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทำเสื้อกีฬา เพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬามวยไทยชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยโลกด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

26/มิ.ย./2561

ดาวน์โหลด

ประกวดราคาจ้างจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ สถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

25/มิ.ย./2561

ดาวน์โหลด

การจ้างจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ สถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 8

19/มิ.ย./2561

ดาวน์โหลด

จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ สถาบันการพลศึกษา ครั้งที่8

19/มิ.ย./2561

ดาวน์โหลด

ประกวดจ้างเหมาจัดงานด้านสถานที่ ด้านเทคนิคกีฬา และด้านพิธีการและการแสดงในการจัดการแข่งขันกีฬามวยไทยชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14/มิ.ย./2561

ดาวน์โหลด

ประกวดราคาจ้างทำเสื้อกีฬา เพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬามวยไทยชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

13/มิ.ย./2561

ดาวน์โหลด

รายละเอียดการจ้างเหมาจัดงานด้านสถานที่ ด้านเทคนิคกีฬาและด้านพิธีการและการแสดงในการจัดการแข่งขันกีฬามวยไทยชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยโลก จำนวน 1 งาน

08/มิ.ย./2561

ดาวน์โหลด

จ้างทำเสื้อกีฬา เพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬามวยไทยชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยโลก จำนวน 5 รายการ

06/มิ.ย./2561

ดาวน์โหลด

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

06/มิ.ย./2561

ดาวน์โหลด

หน้า 1 2 3 4 5 6 7