ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (รับสมัครงาน)
You are here: ภารกิจและกิจกรรม
0

คณะ

0

สาขา

0

วิทยาเขต

0

โรงเรียนกีฬาประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (รับสมัครงาน)

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาเอกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

ดาวน์โหลด : ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาเอกชน/2564