การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนกีฬา สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2564
You are here: ภารกิจและกิจกรรม
0

คณะ

0

สาขา

0

วิทยาเขต

0

โรงเรียนกีฬาประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนกีฬา สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

ประจำปีการศึกษา 2564

ดาวน์โหลดรายละเอียดการสมัคร
icon ประกาศรับสมัคร นร.ปี 64

เอกสารแนบท้าย 1

icon แนบท้าย-ขก.-ปี-64 icon แนบท้าย-ชบ.-ปี-64 icon แนบท้าย-ชม.-ปี-64 icon แนบท้าย-ตร.-ปี-64

icon แนบท้าย-นย.-ปี-64 icon แนบท้าย-นว.-ปี-64 icon แนบท้าย-นศ.-ปี-64 icon แนบท้าย-ยล.-ปี-64

icon แนบท้าย-ลป.-ปี-64 icon แนบท้าย-ศก.-ปี-64 icon แนบท้าย-สพ.-ปี-64 icon แนบท้าย-อท.-ปี-64

icon แนบท้าย-อบ.-ปี-64

เอกสารแนบท้าย 2

icon เอกสารแนบท้าย 2 ที่ตั้งรร.กฬ.ปี 64

เอกสารแนบท้าย 3

icon เอกสารแนบท้าย 3 รหัส รร.และชนิดกีฬาที่เปิดรับสมัคร ปี64

เอกสารแนบท้าย 4

icon เอกสารแนบท้าย 4 ปฏิทินแนบประกาศ ปี 64

เอกสารแนบท้าย 5

icon ใบสมัครเรียน ปี 64