0

วิทยาเขต

13

โรงเรียนกีฬา

0

หลักสูตร

0

ชนิดกีฬา

0

นักศึกษาปัจจุบัน

0

นักเรียนปัจจุบัน

0

บุคลากร

You are here: ภารกิจและกิจกรรม


ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ครั้งที่ 1/2564

ดาวน์โหลด :

iconประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

iconหลักเกณฑ์-วิธีการ-และเงื่อนไขการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

iconเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหลักสูตรการสอบแข่งขัน-ภาค-ข-ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

iconสถิติการรับสมัครสอบแข่งขันฯ

iconประกาศรายช่ื่อผู้มีสิทธิสอบภาค-ก-และภาค-ข-ครั้งที่-1-2564

icon ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ค 2564

icon ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฯ-ตำแหน่ง-38-ค.-2