ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
You are here: ภารกิจและกิจกรรม
0

คณะ

0

สาขา

0

วิทยาเขต

0

โรงเรียนกีฬาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 

iconแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ iconราคากลาง iconประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ iconสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน และรายผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

 

 

 

 

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ : ( 2562 ) , ( 2563 ) , ( 2564 )