ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
You are here: ภารกิจและกิจกรรม
วิทยาเขต โรงเรียน หลักสูตร ชนิดกีฬา นักศึกษา นักเรียน บุคลากร
17 13 32 24 12947 4126 975


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 

iconแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ iconราคากลาง iconประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ iconสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน และรายผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

 

 

 

 

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ : ( 2562 ) , ( 2563 ) , ( 2564 )