ระบบรับเรื่องร้องเรียน - ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
You are here: ภารกิจและกิจกรรม
0

คณะ

0

สาขา

0

วิทยาเขต

0

โรงเรียนกีฬาช่องทางการร้องเรียนการทุจริต

ช่องทางที่ 1 ส่งเรื่องร้องทางไปรษณีย์ ได้ที่

สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
เลขที่ 333 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองไม้แดง
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

ช่องทางที่ 2 ส่งเรื่องร้องเรียนผ่าน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

  • วิทยาเขต 17 แห่ง
  • โรงเรียนกีฬา 13 โรง

ช่องทางที่ 3 ส่งเรื่องร้องเรียนผ่าน เว็บไซต์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
ที่นี่
=>

.

.