You are here: ภารกิจและกิจกรรม


ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

เรื่อง ประกาศรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนกีฬา สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565

ดาวน์โหลด iconประกาศรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนกีฬา ประจำปีการศึกษา 2565